Servant Leadership Faculty
Advies en opleidingscentrum voor mens en organisatie

Opleidingsaanbod

De Servant Leadership Faculty biedt twee leerprogramma's aan: Nieuw Elan en De Kunst van Leiderschap. 35 jaar ervaring in coaching en consultancy van individuen en teams heeft geleidt tot programma's die gebaseerd zijn op actualiteit, recent onderzoek en (wereld)literatuur waar participatie van deelnemers centraal staat. Beide opleidingen bieden daarmee een praktisch leerprogramma dat focust op leiderschap en organisatie; persoonlijke ontwikkeling en (arbeids)mobiliteit.

Naast groepsbijeenkomsten bestaat ieder programma ook uit persoonlijke coaching. De programma's zijn daarmee specifiek toegesneden op hun deelnemers; junior en senior professionals. Om iedereen een passend leerprogramma te bieden, wordt er binnen persoonlijke begeleiding gekeken naar wat jouw situatie nodig heeft. 


Programma 'Nieuw Elan' - Junior development 

Young en Midterm Professionals die zichzelf willen ontwikkelen en een passende werkomgeving zoeken, vormen de doelgroep voor dit traject. De nadruk in de bijeenkomsten ligt hier op arbeidsmarktverkenning, leidinggeven aan jezelf, en aan anderen. Denk daarbij ook aan het hervinden van het juiste energieniveau of het omgaan met eerste teleurstellingen. In Nieuw Elan leer je hiervoor de oplossing te vinden. Het traject duurt 12 maanden en bestaat uit 20 bijeenkomsten op vrijdag-ochtend. Individuele begeleiding wordt besproken en ingevuld naar behoefte. 

Programma 'De Kunst van Leiderschap' - Senior development

Ervaren Senior Professionals vormen de doelgroep voor dit traject. De focus in de bijeenkomsten ligt hier op het verdiepen en perfectioneren van de kunst van leiderschap en toekomst op de arbeidsmarkt. Als senior wordt duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijkere term. Om arbeidsmobiliteit te kunnen waarborgen, worden initiatief nemen en de juiste energie vinden cruciaal. In De Kunst van Leiderschap is hier extra aandacht voor. Het traject duurt 12 maanden en bestaat uit 20 bijeenkomsten op vrijdag-ochtend. Individuele begeleiding wordt besproken en ingevuld naar behoefte.  


Aanmelden

Om je aan te melden mail je naar info@servantleadershipfaculty.nl vermeld daarbij je naam, contactinformatie en welk traject je graag gaat volgen. We nemen dan direct contact met je op om te bekijken wanneer en waar je aan kan sluiten.

Ontvang je graag meer informatie, zoals een programmaboekje, ga dan naar contact