Servant Leadership Faculty
Advies en opleidingscentrum voor mens en organisatie

"Good leaders must first become good servants"

Bovenstaande quote is afkomstig van Robert K. Greenleaf (1904-1990). Met zijn essay "The servant as leader", reeds geschreven in 1970, was hij zijn tijd vooruit op het gebied van management en leadership. Greenleaf beschreef hoe een leider zich zou moeten gedragen: In de eerste plaats dienend, omdat hij de intentie heeft om de allerbelangrijkste behoeften van anderen te vervullen, en daarna pas de keuze makend om zelf te gaan leiden, vanuit diezelfde intentie. 

Wat kenmerkt dan een goede Servant Leader? Diegenen die de leider dient, worden zelfbewuster, wijzer, vrijer, zelfstandiger en meer autonoom, en ontwikkelen zich zodanig dat zij ook anderen willen dienen. De veronderstelling die Greenleaf had is dat wanneer de menselijke kant van medewerkers in balans is, dit ook betere professionele resultaten oplevert. Daar geloven wij ook in.


Leiderschap van nu: Gezond leiderschap

Een HBO of academische opleiding leidt niet op tot leidinggeven op een effectieve en empathische manier. Vaardigheden zoals het bevorderen van synchroniciteit, handelen vanuit jezelf, voelen en observeren, zijn nu een must. Dit soort 'gezond leiderschap' vergt echte verbinding met jezelf en de omgeving, meer dan we tot nu toe gewend waren. 

Dat is wat deelnemers aan de programma’s van Servant Leadership Faculty als "kunde" en niet als "kunstje" leren. Servant Leadership is namelijk een manier van "zijn", zowel zakelijk als privé. Een manier die gericht is op gelukkig en succesvol zijn in alle facetten van het leven. De visie op gezond leiderschap heeft een groeiende belangstelling in de huidige maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan grote bedrijven als Accenture, Rabobank, VUmc en Gemeente Rotterdam, als aanhangers in Nederland. Grote veranderingen zoals sociale innovatie en het nieuwe werken sluiten aan bij de filosofie van dienend leiderschap. Veranderende organisaties en onderlinge relaties dwingen namelijk tot aanpassing en keuzes. Persoonlijke vaardigheden en initiatief spelen hierbij een beslissende rol.  

Vanuit het gedachtegoed van Robert Greenleaf, werkt de Servant Leadership Faculty innovatief en actief op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, arbeidsmarkt en organisatie. Meer weten over wat Servant Leadership kan betekenen voor jou? Bekijk dan ons opleidingsaanbod.